Síndrome de Rett: Intervenció educativa
www.psicopedagogia.com
Artículo publicado en /intervencion-sindrome-de-rett
Libros Artículos Relacionados Recomendar este artículo Imprimir

Per tal de fer una intervenció educativa amb noies amb síndrome de rett hem considerat necessari seguir els següents punts d’actuació. En primer lloc, fer una avaluació individualitzada per conèixer per una banda, quines són les àrees més afectades i per l’altre quines són les seves potencialitats a desenvolupar. En segon lloc, una vegada detectades les principals necessitats establiríem prioritats d’intervenció.

A partir d’aquestes actuacions prèvies la intervenció educativa aniria destinada a millorar la qualitat de vida, proporcionar-li recursos per tal que pugui desenvolupar-se el més autònomament possible o, si més no, proporcionar-li estratègies per poder comunicar-se i poder fer les demandes necessàries.

Com en tota intervenció educativa hem de tenir en compte diferents aspectes perquè l’actuació tingui èxit:

- Motivació i partir dels propis interessos de l’infant

- Respectar el ritme de l’infant i donar-li el temps suficient per reaccionar i respondre

- Coordinació entre professionals que treballen amb l’infant i família.

- Partir de les seves potencialitats.

Les àrees més afectades en les nenes amb síndrome de Rett són la motora i la de comunicació i llenguatge, es per això que hem considerat adient aprofundir en aquestes, sense deixar de banda la resta que possibiliten el desenvolupament integral d’aquestes persones.

AREA MOTORA:

L’àrea motora té un grau d’afectació rellevant que amb els anys pot anar empitjorant, per aquest motiu cal treballar-hi el més aviat possible. El treball en aquesta àrea seria un treball en equip en el que intervindrien diferents professionals, es a dir, treballaríem conjuntament amb fisioterapeutes i mestres d’educació física.

La nostra intervenció en aquesta àrea consistiria en seguir  les indicacions i recomanacions dels especialistes  i potenciar des de l’aula tots els mecanismes que intervinguin en la millora de la habilitat motora.

Des de l’aula podríem col·laborar i potenciar certs aspectes com són la consciència corporal (sovint les nenes amb síndrome de Rett es mostren insegures i amb certa rigidesa pel fet de no tenir adquirida la consciència del seu propi cos), rigidesa, coordinació, control postural en diferents posicions: asseguda, ajaguda, dempeus. També,  seria important que ho poguéssim treballar en diferents espais com poden ser al pati, al carrer... ja que a més de tenir que desplaçar-se per diferents llocs, també

A més, totes les activitats a realitzar han d’ajudar-la a habituar-se a aixecar-se quan cau o a acceptar els errors que pot cometre i aprendre d’ells. Així com també han d’estar relacionades amb hàbits i costums de la vida quotidiana per tal que es pugui anar desenvolupant davant les diferents activitats diàries.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE:

Tot i que les nenes amb Síndrome de Rett tenen l’àrea del llenguatge molt afectada, també em podem treure profit i treballar-hi a partir dels diferents aspectes com són la comprensió i la expressió, i a més, fent ús d'altres àrees que no estiguin tan afectades i que puguin convertir-se en un bon recurs . A més, la motivació tindrà un parer molt important ja que la nena es pot frustrar degut a la dificultat que comporta per ella comunicar-se. Per tant, cal tenir en compte els seus interessos i realitzar activitats funcionals i significatives per ella.

Per tant, hem de buscar estratègies de comunicació:

La comprensió és un bon recurs per treballar la part comunicativa, ja que no té perquè estar afectada sinó que el que no poden, en la majoria dels casos, és comunicar-se verbalment. Una possible activitat que es podria portar a terme és la anticipació d’algunes situacions i accions mitjançant la presentació de diferents objectes referents acompanyats de la paraula i el gest o només la paraula. Per exemple: amb sons: música- anar a dormir, cançó-dinar; amb olors: colònia-pentinar... Això ens servirà perquè pugui entendre els missatges senzills relacionats amb situacions quotidianes. El fet de d'associar l'objecte amb l'activitat permet la seva anticipació i comprensió.

Tot i que les nenes amb Síndrome de Rett no puguin expressar-se verbalment no se li ha de deixar de parlar, ja que pot comprendre i escoltar i fins i tot pot reaccionar de diferent manera davant per exemple les veus conegudes, sons agradables...

L'expressió també és un aspecte important a treballar ja que poden expressar diferents sentiments com el de plaer o desplaer davant una situació i/o activitat, emetent vocalitzacions o plorant. Per tant, això també cal tenir-ho en compte i treballar-ho. Cal que les activitats siguin interessants per ella, que estigui motivada i que ens ho pugui  demostrar.www.psicopedagogia.com
Artículo publicado en http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=520&imprimir=1